top of page

COMMISSIONS (bestillinger, dansk nedenfor)

All sculptures are 100% handmade and shaped freehand. Each individual piece of pottery is unique, and a "copy" can never be made. When you buy unique ceramics, you get something that no one else has. So you can never get a copy, but you can get something "similar" which has a special beauty in itself.

WHAT CAN I ORDER?
If there is a particular sculpture that you have fallen in love with that has been sold, I can make a new one "In the same style".
It is also possible to place an order for a sculpture in a smaller/larger format than the one that is for sale, or has already been sold. I can therefore scale a certain work up or down in size - but always with a certain artistic freedom.

You can also place an order with a specific glaze. Here it is important to know that especially glazes that have been created by using several different glazes that are layered will never be able to be recreated. Two different sculptures with the same glazes will always have variations in how the outcome will be. I only use glazes that you can already see on the website. You cannot order a glaze that is not shown.

So you can place an order for a certain shape you like, in the size you want(aprox), and with the glaze you want.

Before I enter into a collaboration on an order, it is important to emphasize that all elements, both shape, glaze and size can never be the same as previous works.

HOW IT HAPPENS
You get a price range of what the sculpture will cost. I stay 100% within this range, e.g. EURO 1.000 - 1.200. If the size of the sculpture ends up exceeding the pricing, you still pay what was agreed.

- You pay a deposit of 50% up-front of the maximum price.
- When the sculpture itself is made, and the shape is thus complete, I will send you a picture of it
- The sculpture is then fired with the desired glazes
- If the firering goes well, you pay the remaining amount, and the sculpture is yours.

Should you unexpectedly regret it once the sculpture is finished (never happened), I keep both the sculpture and the deposit, and I am free to sell it to another party at a price determined by me. It can be compared to ordering a tailor-made suit that you don't want afterwards. Custom-made items can never be returned.

HOW LONG WILL IT TAKE?.
The typical delivery time is 3 - 10 weeks. It can be less and it can be more.
First the sculpture must be made, then it must dry, often for many days, and then it is fired up to 2 times. Even if I can start sculpting relatively quickly, the process will take time.

If I do not have the clay or the glaze in stock, this must be ordered from abroad, from where I get all my materials, and only then can I begin the process. If the sculpture is to be used as a gift or to be finished by a certain time, it is therefore a good idea to be out in good time.

Feel free to contact me and we can talk about the possibilities, 42 72 75 42

Smile
RiKKE

Dansk:

Alle skulpturer er 100% håndlavet, og formet i fri hånd. Hver enkelt stykke keramik er unika, og der vil aldrig kunne laves en "kopi". Når du køber unika keramik, får du til gengæld noget, ingen andre har. Du kan altså aldrig få noget "magen til", men du kan få noget "der ligner", og som har en særlig skønhed i sig selv. 


HVAD KAN JEG BESTILLE?
Er der en særlig skulptur, du har forelsket dig i, og som er solgt, kan jeg lave en ny "der minder om". 
Det er også muligt at lave en bestilling på en skulptur i et mindre/større format end den der er til salg, eller allerede er solgt. Jeg kan altså godt skalere et bestemt værk op eller ned i størrelse - med en vis kunstnerisk frihed.

Du kan ligeledes lave en bestilling, hvor du ønsker dig en bestemt glasur. Her er det vigtigt at vide, at særligt glasurer, der er fremkommet ved at anvende flere forskellige glasurer, som er lagt i lag, aldrig vil kunne genskabes. To forskellige skulpturer med de samme glasurer, vil altid have variationer af, hvordan udfaldet bliver. Jeg bruger kun glasurer, som du allerede kan se på hjemmesiden. Du kan ikke bestille en glasur, der ikke er vist. 

Du kan altså lave en bestilling på en bestemt form du godt kan lide, i den størrelse du ønsker, og med den glasur du gerne vil have. 

Før jeg indgår et samarbejde om en bestilling, er det vigtigt at understrege, at alle elementer, både form, glasur og størrelse aldrig kan blive som tidligere værker. 


SÅDAN FOREGÅR DET
Du får et prisinterval på, hvad skulpturen vil koste. Jeg holder mig 100% indenfor dette interval, fx 8.000 - 10.000 kr., eller 5.000 - 6.000 kr. Ender skulpturen størrelsesmæssigt med at overgå prissætningen, betaler du stadig det aftalte.  

- Du betaler et depositum på 50% up-front af maksprisen.
- Når selve skulpturen er lavet, og formen dermed er færdig, sender jeg et billede af den til dig, til godkendelse. 
- Derefter bliver skulpturen brændt med de ønskede glasurer. 
- Holder skulpturen i brændingen betaler du restbeløbet, og skulpturen er din. 
 
Skulle du mod forventning fortryde, når først skulpturen er færdig (er aldrig sket), beholder jeg både skulpturen og depositum, og er fri til at sælge den til anden side til en pris fastsat af mig. Det kan sammenlignes med at bestille et skræddersyet jakkesæt lavet på mål, som man bagefter ikke vil have. Specialfremstillede varer kan aldrig fortrydes. 


HVOR LANG TID TAGER DET?. 
Den typiske leveringstid er 3 - 6 uger. Det kan være mindre, og det kan være mere.
Først skal skulpturen laves, så skal den tørre, ofte i mange dage, og så skal den brændes op til 2 gange. Selv, hvis jeg kan påbegynde skulpturen forholdsvis hurtigt, vil processen tage tid. 

Har jeg ikke leret eller glasuren på lager, skal denne bestilles fra udlandet, hvorfra jeg får alle mine materialer, og først derefter kan jeg begynde processen. Skal skulpturen bruges som gave eller være færdig til et bestemt tidspunkt, er det derfor en god ide at være ude i god tid. 

Kontakt mig gerne, og så kan vi tale om mulighederne, 42 72 75 42

Smil
Rikke

bottom of page